בדיקות מתקני חשמל

בדיקות מתקני חשמל11:

 • בדיקת מתקני מתח נמוך, מתח עליון ומתח גבוה  (בדיקת מתקנים חדשים, בדיקות תקופתיות, בדיקות לצורכי רישוי ושירותי כבאות).
 • מתקנים פוטו וולטאיים.
 • בדיקות מתחי צעד ומתחי מגע.
 • בדיקות תקינות הארקה.
 • בדיקת גנרטורים ומערכות אל-פסק.
 • התמחות בבדיקת מערכות בזינה צפה.
 • סריקות תרמוגרפיה לזיהוי מקורות חום במתקנים ולוחות חשמל.
 • בדיקה על פי תקן של תקינות מכשירים נייחים ומיטלטלים למפעלים ומוסדות.
 • בדיקת איכות חשמל והמלצות לפתרונות.
 • טיפול בבעיות מקדם הספק נמוך והגברת הרמוניות.
 • בדיקה ותחקור לאחר תאונות חשמול או שריפה.
 • עריכת סקרי בטיחות בחשמל.
 • יעוץ בנושא תחזוקה ובדיקות של ציוד נייח ונייד.
 • כתיבת נהלים והנחיות לביצוע פעולות מיתוג וקיצור.
 • כתיבת נוהלי בטיחות.
 • כתיבת נוהלי תחזוקה.
 • בניית נהלים לעבודה במתקן חשמלי חי ובקרבתו והדרכת העובדים.