יום עיון הסכנות ונזקי בריאות בשימוש באסבסט והדרכים למניעתם בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

כפר המכביה
02/05/2023
9:00-15:30

מוכר כימי כשירות ופיקוח ממשרד הכלכלה לשנת 2023  

אסבסט הוא חומר סיבי שמקורו בסלעים, והוא נודע בעמידות הגבוהה שלו לחום, לאש ולמים. במשך שנים, נעשה שימוש נרחב באסבסט, בעיקר בבנייה בבתים פרטיים ובעסקים, או לציפוי גגות ולהכנת לוחות תקרה. עם זאת, התגלה כי החומר עלול לגרום לנזקים חריפים לבריאות, בעיקר בעת נשימת האבק שמתפזר בעת פירוק החומר. שחרור סיבי האסבסט לסביבה מעמיד בסכנה הן את הפועלים ואנשי המקצוע העוסקים בהתקנתו, והן את תושבי האזור הסמוך. מסיבה זו, חוקקו גופים ממשלתיים בשנים האחרונות מגוון תקנות שבאות להסדיר את השימוש באסבסט לבנייה. כיום, אסורה בנייה חדשה באמצעות אסבסט בישראל, ומגוון חוקים נועדו להבהיר את אופן הפירוק של בניינים קיימים, לרבות איסוף הפסולת והטמנתה במקום בטוח.

 המשתתפים מתוודעים לתכונות האסבסט, ולשימושים השונים שנעשו בו לאורך השנים. בהמשך, הם סוקרים את הנזקים הבריאותיים שעלולים להיגרם כתוצאה מחשיפה ממושכת למשטחי אסבסט ישנים, או לנשימת החלקיקים שהם משחררים. כמו כן, הם לומדים על תהליך העבודה הבטוח והנכון עם החומרים הללו, וכך, למשל, בוחנים את הדרכים לפירוק גגות אסבסט במגוון בתים פרטיים ובמוסדות ציבור, מבלי לסכן את הנמצאים בהם. לאחר מכן, מקבלים את התקנות ודרישות לשליטה באסבסט לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

 קהל היעד

ההשתלמות מיועדת לממונים על בטיחות באתרי בניה ובחברות תשתיות ובמפעלים, לשם העלאת המודעות לסכנות ונזקי בריאות בשימוש באסבסט ודרכי טיפול במפגעי אסבסט .

09:00-13:00-

 • מהו אסבסט , היסטוריה ושימושים של אסבסט
 • סוגי אסבסט, שימושים נפוצים תקני חשיפה על פי תקנות הבטיחות בעבודה – לעוסקים באבק מזיק
 • היקף השימוש באסבסט כיום
 • היסטוריה של שימוש באסבסט ותפוצה כיום
 • נזקי בריאות של אסבסט
 • הצגת הנזקים בריאותיים והדרכים למניעתם
 • 13:00-14:00 ארוחת צהרים כפר המכבייה
 • 14:00-16:00 – 
 • תקנות ודרישות לשליטה באסבסט – בריאות העובד
 • דרישות פיקוח, ניטור סביבתי ובדיקות רפואיות
 • תקנות להסרת אסבסט ומניעת חשיפה לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה
 • הסרת אסבסט לפי הנחיות הוועדה הטכנית .
 • אמצעים הנדסיים וציוד מגן אישי, חובת דיווח
 • טיפול במפגעי אסבסט
 • תכנית פעולה לטיפול במבני אסבסט, בדיקות תקופתיות

 מנחת היום:

ד"ר נעמי סיני, יועצת בטיחות, גיהות וסביבה,PHD  בכימיה.