קורס בטיחות בעבודות בניה

כפר המכביה
14/11/2023
09:00-16:00

חשיפה לסיכונים והכרת תקנות ותקנים לביצוע עבודות בניה למניעת תאונות

כולל עריכת סקר סיכונים ותחקור תאונות באתרי בנייה

ענף הבניה במדינת ישראל הינו הענף עם שיעור התאונות הגבוה ביותר, העומד סביב 12.1 הרוגים לכל 100,000 עובדים.

מדוב ר בשיעור גבוה באופן משמעותי הן ביחס לתחומי עיסוק אחרים במדינת ישראל והן ביחס לתחום זה במדינות מפותחות השייכות ל-OECD.

ניתן למנות סיבות רבות הקושרות את מספר התאונות בענף הבניה, אבל מובן שגם לתפקידו והבנתו של הממונה על הבטיחות במקום העבודה קיימת השלכה ישירה על מצב הבטיחות של חברת הבניה בה נתמנה ממונה על הבטיחות.

לא זו אף זו. בחלק לא מבוטל של חברות תעשייתיות קטנות כגדולות, נדרשים שיפוצים, הרחבות, תוספות בתוך שטח המפעל הקיים, המוגדרים כולם כעבודות בניה ובניה הנדסית הלכה למעשה.

לפיכך, אנו רואים בקורס זה  הזדמנות להרחיב את הידע של הממונים על הבטיחות או של בעלי תפקידים נוספים הנוגעים לתחום הבטיחות  בהיבטי הבניה, תוך התייחסות גם על שינויים המתרחשים בימים אלה ממש מול עינינו הנוגעים לדרישות חקיקה חדשות ועדכניות וכן בחינה לעומק של המשמעות האופרטיבית של שינויים אלה מבחינת העוסקים בהיבטי הבטיחות, להכיר את השינויים ולפעול בצורה נכונה ליישומם של השינויים במטרה לצמצם את היקף התאונות

הבסיס החוקי – עפ"י תקנה3(ב) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996 (להלן – תקנות ממונים על הבטיחות), בעל אישור כשירות חייב להשתתף מידי שנה בשונה ימי השתלמויות לפחות לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרות שיאשר מפקח העבודה הראשי.

זאת, בנוסף לנוהל הכרה בימי השתלמות מהדורה 3 מתאריך 12.7.20 הקובע את התנאים לביצוע ימי השתלמות לממונים על הבטיחות .

מטרת הקורס:

הקניית כלים והרחבת הידע להיבטים הנוגעים לביצוע עבודות בניה ובניה הנדסית, תוך ניתוח והסבר של עדכוני חקיקה הנוגעים לבטיחות בעבודות בניה והמשמעות הנגזרת מהם. הכרת הסיכונים ותחקור תאונות בבניה, להורדת תאונות עבודה בתחום הבניה

קהל היעד

ממונים על הבטיחות ולבעלי תפקידי ניהול שאושרו לפעול מטעם המעסיק לשמש כחבר בוועדת הבטיחות או כמי שתפקידו לסייע בכל הקשור למעקב, לטיפול מקצועי ובטיחותי לשמירה על הבטיחות במקום העבודה וסביבתו,  ע"י הדרכה  סיוע וטיפול נאות בהיבטי הבטיחות במקום העבודה.

מנחה הקורס:

מר זאב דיבסק- יועץ ומרצה בתחום הבטיחות