כנס ציוד מוגן התפוצצות להגנת בטיחות המתקן

בנין אדוויס- רחוב עתיר ידע 16, כפר סבא
22/05/2024
09:00-15:30

מבוא:

 • אזור מסוכן הינו מקום בו עשויים להצטבר גזים, אבק, סיבים, או אדים דליקים.
 • ציוד חשמלי המותקן באזורים אלה מתוכנן ונבדק למניעת יצירת פיצוץ בשל הקשת המתפתחת בעת מיתוג או בשל חום בעת פעולתו.
 • כל מפסק או אמצעי מיתוג מייצר בכל מיתוג ניצוץ. באווירה רגילה ניצוץ זה אינו גורם נזק, אולם בסביבת אדים או גזים דליקים עשוי להתרחש פיצוץ.
 • ציוד המיועד למפעלים כימיים, בתי זיקוק, מפעלי תחמושת וכדומה נבחר כך שלא יגרום לניצוצות, או יכלא את הניצוץ בתוכו וכן שהטמפרטורה שלו לא תעלה מעל המותר.

מטרת הכנס:

הכרת בחירת ציוד והתאמתו למתקן ולסביבה

תוכנית הכנס

 •  גורמי פיצוץ.
 • מי צריך את זה?
 • חלוקה לאזורי נפיצות.
 • תקנים לציוד מוגן התפוצצות.
 • תקנים אמריקאים ואירופאים והשוואה ביניהם.
 • שלבי ושיטות בחירת ציוד מוגן התפוצצות.
 • דוגמאות לציוד מוגן התפוצצות ותכונותיו.

 

הכנס מיועד 

ממוני בטיחות, מהנדסי חשמל, חשמלאים, מתכננים, מנהלי אחזקה, מנהלי תשתיות בארגונים, מנהלי תפעול ואחזקה, מנהלים האחראים לבטיחות בארגונם ועוד.