כנס ציוד מוגן התפוצצות להגנת בטיחות המתקן

בנין אדוויס- רחוב עתיר ידע 16, כפר סבא
22/05/2024
09:00-15:30

מבוא:

 • אזור מסוכן הינו מקום בו עשויים להצטבר גזים, אבק, סיבים, או אדים דליקים.
 • ציוד חשמלי המותקן באזורים אלה מתוכנן ונבדק למניעת יצירת פיצוץ בשל הקשת המתפתחת בעת מיתוג או בשל חום בעת פעולתו.
 • כל מפסק או אמצעי מיתוג מייצר בכל מיתוג ניצוץ. באווירה רגילה ניצוץ זה אינו גורם נזק, אולם בסביבת אדים או גזים דליקים עשוי להתרחש פיצוץ.
 • ציוד המיועד למפעלים כימיים, בתי זיקוק, מפעלי תחמושת וכדומה נבחר כך שלא יגרום לניצוצות, או יכלא את הניצוץ בתוכו וכן שהטמפרטורה שלו לא תעלה מעל המותר.

מטרת הכנס:

הכרת בחירת ציוד והתאמתו למתקן ולסביבה

תוכנית הכנס

 •  גורמי פיצוץ.
 • מי צריך את זה?
 • חלוקה לאזורי נפיצות.
 • תקנים לציוד מוגן התפוצצות.
 • תקנים אמריקאים ואירופאים והשוואה ביניהם.
 • שלבי ושיטות בחירת ציוד מוגן התפוצצות.
 • דוגמאות לציוד מוגן התפוצצות ותכונותיו.

 מנחי הכנס

מרצים מובילים מחברת חשמל

הכנס מיועד 

ממוני בטיחות, מהנדסי חשמל, חשמלאים, מתכננים, מנהלי אחזקה, מנהלי תשתיות בארגונים, מנהלי תפעול ואחזקה, מנהלים האחראים לבטיחות בארגונם ועוד.