כנס אנרגיות מתחדשות

בנין אדוויס- רחוב עתיר ידע 16, כפר סבא
28/05/2025
09:00-15:30

ואגירת אנרגיה להתייעלות אנרגטית וחסכון כלכלי במשק האנרגיה העתידי

מבוא:

 אנרגיה מתחדשת הינה אנרגיה שמקורה בתהליכים טבעיים מתמשכים, שאינם מתכלים כתוצאה מרתימת האנרגיה האצורה בהם. מקורות אנרגיה מתחדשים נבדלים ממקורות אנרגיה כגון דלק מאובנים (נפט, פחם וגז טבעי), ובמידה מסוימת גם אנרגיה גרעינית, שהשימוש בהם כרוך בהקטנה משמעותית של מאגר האנרגיה הזמינה האצורה בהם. מקורות אנרגיה אלה כוללים אנרגיית מים, אנרגיית רוח, אנרגיה שמש (סולארית), הפקת אנרגיה מתהליכים ביולוגים, אנרגיה גאותרמית שמקורה במאגר החום הפנימי של כדור הארץ ואנרגיית גאות ושפל כתוצאה מכוחות המשיכה של הירח והשמש.

 מטרת הקורס:

 • התייעלות אנרגטית וחסכון כלכלי.
 • היכרות עם העולם האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם.
 • היתרונות והחסרונות והפשעתם על הרשת הארצית.
 • שיטות לאגירת אנרגיה מכנית, כימית, חשמלית, אלקטרומגנטי, גאותרמית, רוח, שמש, מים, PV , SCP והצגת דוגמאות בארץ ובעולם.

תוכנית הכנס:

 • הקמת חברה לאספקת חשמל בישראל.
 • סוגי מקורות אנרגיות מתקלות – פוסילים.
 • סוגי אנרגיות מתחדשות.
 • מעבר אנרגיה.
 • עקומת עומס יומית.
 • השפעות של מקורות אנרגיה מתחדשים על עקומת עומס היומית.
 • אגירת אנרגיה והשפעותיה על עקומת העומס היומית.
 • סקר טכנולוגי והשוואה בין סוגי אגירת אנרגיה.

קהל יעד:

חשמלאים בכל הרמות, מנהלי אחזקה במפעלים מוסדות ובתעשייה, ממונה בטיחות, מנהלי פרוייקטים.