יום עיון ניהול בטיחות באירועים המוניים

כפר המכביה
23/05/2023
09:00-15:00

לפי חוק רישוי עסקים 1968 ותקן ישראלי 5688

בתאריך 17.07.1995 במהלך פסטיבל ערד לאור היערכות לקויה בתכנון אתר האירוע ותנועת הקהל  נהרגו 3 צעירים ונפצעו 108 צעירים.

בתאריך 17.07.1997 במהלך אירוע הפתיחה של המכביה ה15 באצטדיון הלאומי בר"ג התמוטט גשר ארעי להולכי רגל שהוקם מעל לנחל הירקון , שגרם למותם של 4 ספורטאים אוסטרליים ונפצעו כ70.

אירועים אלה ולקחיהם גרמו להוצאת ת"י 5688 לבטיחות באירועים המוניים .התקן חל על אירועים המוניים המתקיימים בתוך מבנה, תחת כיפת השמים או אתרים אחרים ומיועד לשמש את מנהל האירוע  וכן ממלאי תפקידים בתחום הבטיחות והבריאות באירוע.

  מטרות ונושאים מרכזיים

 • הכרת דרישות חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 פריט רישוי 7.7 ה'
 • הכרת התקן 5688 לניהול בטיחות באירועים המוניים
 • ניתוח וחקירת תאונות שהתרחשו בארץ ובעולם במהלך אירועים המוניים
 • הקניית ידע מקצועי וקבלת כלי ניהול מתקדמים בתחום בטיחות חרום וביטחון באירועים המוניים לעמידה בדרישות הבטיחות.

קהל היעד

ממוני בטיחות, עובדי רשויות מקומיות ומגזר הפרטי העוסקים בהפקתו/ או רישוי ניהול בטיחות של אירועים המוניים.

מבוא לבטיחות קהל באירוע המוני , כולל:

 • כניסת קהל לאירוע.
 • סכנות מרכזיות משלב כניסת קהל לאתר.
 • תכנון תורי ופתחי כניסה.
 • ויסות כניסת קהל לאתר.

תכנון אתר האירוע הכולל:

 • סכנות מרכזיות במהלך האירוע
 • תכנון וניהול תנועת הקהל באתר האירוע
 • הצגת אירועים חריגים מהארץ והעולם וניתוחם .

דרישות נוהל בטיחות באירועים המוניים תקן 5688 חלק 1/2

 • זיהוי סיכונים בניהול אירועים המונים, קביעת דרכים למניעתם
 • ניתוח וחקירת תאונות שהתרחשו בארץ ובעולם  במהלך אירועים המוניים

מנחה הכנס:

מהנדס רמי שמש-