חשמלאי בודק סוג 2

בנין אדוויס- רחוב עתיר ידע 16, כפר סבא
25/02/2025
17:00-21:00

הקורס באישור ובפיקוח משרד העבודה, רווחה ושירותים חברתיים, לצורך קבלת רישיון חשמלאי בודק סוג 2.

בדיקות חשמל מתבצעות במפעלים ומתקנים מידי תקופה, בהתאם להוראת החוק של משרד התעשייה. בדיקות אלו אמורות להתבצע על ידי איש מקצוע המחזיק ברישיון חשמלאי בודק מטעם משרד הכלכלה, האגף לענייני חשמל. על מנת לקבל הסמכה כבודק מורשה יש להשתתף בקורס הכשרה מתאים. ישנן דרגות שונות להסמכה, המצוינות בתעודת הרישיון על ידי מספרים "סוג 1", "סוג 2" ו –"סוג 3".

מטרת הקורס

קורס זה מכין את הבוגרים לבחינות החיצוניות של משרד העבודה והרווחה לקראת רישיון בודק סוג 2 (בכפוף לעמידה בקריטריונים ). הקורס מעניק הכרה מעמיקה של חוק החשמל ותקנותיו , עקרונות תכנון מתקני מתח נמוך, שיטות בדיקות מתח נמוך, הקנית העקרונות לתכנון מתקני מתח נמוך ושיטות בדיקות מתח נמוך.

תנאי קבלה:

  • הנדסאי חשמל שבידו דיפלומה המאושרת ע"י מה"ט הרשום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים
  • בעל רישיון מסוג חשמלאי הנדסאי
  • וותק מוכח של 4 שנים במקצוע כחשמלאי הנדסאי
  • לבקשה לועדה יש צורך ב 15 בדיקות בשטח תחת פיקוח של בודק מוסמך סוג 2. הבדיקות מתבצעות באופן עצמאי ובאחריות המהנדס ולא כחלק מהקורס.
  • בקשות לבחינה ולרישיון מתבצעות באופן עצמאי ובאחריות המהנדס בלבד ואינה באחריות צוות ניהולי.

המטלות הנדרשות מן הלומדים בקורס:

נוכחות מלאה בהרצאות ובשיעורים המעשיים.

למבקשי רישיון חשמלאי בודק סוג 2 חובה לעמוד בתנאי הקבלה כפי שנקבעו ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף בכיר להכשרה ולפיתוח כ"א. חובת נוכחות מעל 85% משעות הלימוד בקורס. היעדרות מותרת רק ב 15% מיוחסת למילואים, מחלה, בהצגת אישורים. השתתפות בשעורים המעשיים בשעות הבוקר הינן חובה.

בחינות גמר- הבחינה תיערך ע"י מחלקת הבחינות של האגף בתיאום עם הוועדה המייעצת לחשמל ובאופן מקוון.

תעודת גמר לזכאים בקורס אינה הרישיון – עם התעודה נגשים למשרד העבודה והרווחה ,להם הסמכות הבלעדית לתת את הרישיון בכל מקרה, קבלת הרישיון מותנת בעמידה בתנאי ועדה מטעם משרד העבודה והרווחה  ואינה באחריות צוות ניהולי.

מחיר הבחינה מטעם משרד העבודה והרווחה הינו 155 ₪ ואינו כלול במחיר הקורס. כמו כן, הגשת המסמכים לוועדה, הנפקת הרישיון וחידושו מידי תקופה אינם כלולים במחיר הקורס וכפופים למחיר שמתפרסמים ע"י משרד העבודה והרווחה  ובאחריותו

אודות המרצים

אינג' אליהו גוזלן –מהנדס חשמל בודק סוג 3. בעל ניסיון עשיר בהדרכה ובבדיקות חשמל.

אינג' עומר ג'אבר- M.sc. מהנדס חשמל ובודק סוג 3, התמחות זרם חזק. בעל ניסיון עשיר בהדרכה ובבדיקות חשמל.

ו 3 מרצים נוספים בתחום החשמל המובילים במשק .

מבנה הקורס

הקורס מורכב מ-24 מפגשים ,בשעות אחה"צ 17:00-21:00 , אחת לשבוע. הקורס כולל 140 שעות אקדמאיות. 100 שעות עיוניות ו 40 שעות עבודה מעשיות.
שעות עבודה מעשיות יתקיימו במפעלים, ההגעה לשיעורים הינה עצמאית והיא חובה במסגרת הקורס.

 

תוכנית לימודים כפי שנדרש במשרד הכלכלה: חשמלאי בודק סוג 2

               ענף:

 

חשמל

 

 

מגמת הלימוד:

 

חשמלאי בודק סוג 2

סמל מגמה:

1424

מסגרת:

 

מבוגרים

 

 

מסלול:

 

הכשרת ערב

27

 

משך הקורס:

סה"כ שעות עיוני: 100
סה"כ שעות מעשי: 40

סה"כ שעות שבועיות:

סה"כ שעות: 140

נושאים עיקריים:

מספר פירוט מקצועות/נושאים שעות לימוד
עיוני מעשי סה"כ
1 הבסיס החוקי לביצוע בדיקות חשמל 10 10
2 רשת החשמל במתח נמוך 5 5
3 תכנון מתקני חשמל ובדיקה מקדימה 5 5
4 דגשים לבדיקות לפי תקנות החשמל 45 45
5 מכשירי מדידה 10 10
6 איכות החשמל 5 5
7 בדיקה תקופתית 5 5
8 מכשירי מדידה 4 4
9 תהליך הבדיקה והתיעוד 5 5
10 סיורים לימודיים במתקני חשמל במתח נמוך 10 10
11 התנסות בבדיקות במתקני חשמל במתח נמוך 30 30
12 בטיחות בעבודה 6 6
18 ניתוח תאונות והפקת לקחים 4 4
   סה"כ 100 40 140

דרישות כניסה:

  1. הנדסאי חשמל שבידו דיפלומה המאושרת ע"י מה"ט הרשום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים.
  2. בעל רישיון מסוג חשמלאי הנדסאי.
  3. וותק מוכח של 5 שנים במקצוע כחשמלאי הנדסאי.

בחינות גמר

עיוני – תורת המקצוע בודק סוג 2
מעשי – בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך:
הצגת לפחות 15 בדיקות במתקני מתח נמוך בחתימת בודק 2 ומעלה (באחריות המשתתף) .

תעודות:

תעודת גמר – חשמלאי בודק סוג 2.

רישוי:

רישיון חשמלאי בודק סוג 2 בהתאם להנחיות הממונה לענייני החשמל והוועדה המייעצת לחשמל באגף.