השתלמות ענפית בחשמל

כפר המכביה
02/05/2023
09:00-15:30

בטיחות בחשמל הינו נושא חשוב לכל פעילות בענפי המשק השונים. מדי שנה מתרחשות עשרות תאונות חשמל, שחלקן אף קטלניות או עם פציעות וכוויות חמורות. ידע נרחב של ממונה הבטיחות יעזור לו להוביל ולהנחות את עובדיו בתחום זה באופן מקצועי ובטיחותי יותר.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות ) מגדירות כי ממונה בטיחות המעוניין לשמש בתפקיד זה בתחום החשמל, חייב לעבור השתלמות ענפית בחשמל כתנאי להעסקתו בתפקיד

הקורס מוכר כולו (7 מפגשים) להארכת הכשירות עבור ממונה בטיחות מטעם מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בזרוע העבודה.

 מטרת הקורס:

  הקניית ידע נרחב בתחומי החשמל השונים שיאפשר לממונה הבטיחות בעבודה לנהל תחום זה באופן יעיל ומקצועי יותר. הקורס מכשיר ממוני בטיחות לעבודה בתפקיד בתחום החשמל ומעניק כלים וידע בעבודה בטיחותית בחשמל למנהלי אחזקה, מנהלי עבודה, חשמלאים וממוני בטיחות.

 נושאי הקורס:

  • תורת החשמל
  • תקן ותקנים, נהלים
  • סיכונים בחומרי חשמל ואביזרים.
  • התקנה ובטיחות גנרטורים במתח נמוך
  • שנאי חלוקה במתח נמוך
  • הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
  • בטיחות בעבודה עם ציוד חשמלי
  • בדיקות חשמליות
  • תאונות חשמל ולקחיהן

 

המרצים:

חמישה מרצים בכירים במשק בתחום החשמל , מהנדסים בודק 3 .


הקורס מיועד

בעלי אישור כשירות  -למנהלים האחראים לבטיחות בארגון ולממוני בטיחות, מנהלי תשתיות ואחזקה בארגונים, מנהלי מפעלים מנהלי תפעול.